čtvrtek 27. května 2021

Sportujeme ve školce

Sportujeme hodně a hlavně rádi. Dnes jsme se na hřišti zúčastnili sportovní olympiády. Soutěžili jsme v těchto disciplínách: hod diskem ( tenisákem), hod oštěpem ( drátěnkou), skok do dálky, trojskok, běh na rychlost i na výdrž ( s cílem mít co nejméně odřených kolínek), basketbal, fotbal, sportovní gymnastika ( chůze po laně s udržováním rovnováhy) a dalších. foto zde.

čtvrtek 20. května 2021

Ze života hmyzu

V naší mateřské škole se snažíme učit děti orientovat se v životním prostředí, které je obklopuje a naplno je vnímat. Děti již ve školce vědí, co je součástí ekosystému a kdo jej tvoří. Učí se vážit si života všech živočišných druhů. A takto se děti učí v MŠ prožitkem ( téma životní cyklus mravence). Z jedné krásné holčičky se pomocí kamarádů stala kukla mravence. foto zde.

středa 19. května 2021

Matematická olympiáda

Jak vypadá učení se matematice v mateřské škole? Děti mají možnost poznávat svět matematiky prostřednictvím her a zábavy. V předmatematických představách třídí prvky a určují jejich počet, poznávají geometrické tvary, učí se číselnou řadu, snaží se porozumět pojmům nahoře, dole, méně, více, stejně.... Děti se učí chápat základní číselné a matematické pojmy. Podívejte se, jak skvěle počítání dětem ve školce jde. foto zde. foto zde.

středa 5. května 2021

Informace k otevření MŠ od 10.5.2021

Vážení rodiče,

od 10.5.2021 bude dle informací MŠMT naše mateřská škola otevřena pro všechny děti bez výjimky v běžném režimu. 

Škola od tohoto data nemá již povinnost testovat děti na přítomnost viru Covid-19.

V prostorách MŠ děti nemusí nosit roušky.

Prosíme Vás, pokud víte, že Vaše dítě z jakéhokoliv důvodu v pondělí 10.5.2021 nenastoupí, oznamte tuto skutečnost personálu MŠ.

Moc se na Vás a na děti těšíme a přejeme pěkné dny.

Kolektiv MŠ

Maminky mají svátek

 Děti jim zazpívaly písničky, přednesly básničky a rozdaly dárečky.  video zde.