sobota 25. května 2019

Výtvarná soutěž " Požární ochrana očima dětí "

Konečně úspěch a hned 1. místo ve výtvarné soutěži, vyhráli jsme okresní kolo a postoupili dále. Děti dostaly plno dárků a radost byla obrovská, jsme jedničky, hurááááááááááá.  Foto

Superstar ve školce

Nejsme slavní zpěváci, ale vlastní soutěž ve zpěvu, moderátorem i porotou jsme měli. Podívejte se zde.

pátek 17. května 2019

Exkurze do nemocnice ve Frýdku - Místku

Děti dnes navštívily dětské lůžkové oddělení v nemocnici. Prošly všechny fáze, které absolvují nemocné děti, včetně SONO vyšetření. Viděly herny, pokoje, vyšetřovny a pomocí instruktáže na panence Petrušce i postupy před a po operaci. Dětem se to velmi líbilo a myslíme, že toto je cesta, jak s dětmi překonávat strach z lékařského prostředí. Foto zde.

Moje rodina

Skupinová práce na téma moje rodina, děti skládaly puzzle postavy, z netradičních materiálů vytvořili babičku a dědečka a ze stavebnic postavu, z papíru domy s rodinou, vše rozděleno i podle věku. Foto zde.

středa 15. května 2019

Rozhodnutí o přijetí do MŠ – oznámení rozhodnutíZákladní škola a mateřská škola  Frýdek – Místek, Lískovec, K Sedlištím 320

Rozhodnutí o přijetí do MŠ – oznámení rozhodnutí
Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Frýdek – Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 rozhodl v souladu se zákonem 561/2004 Sb. v platném znění   o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k celodennímu předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Frýdek – Místek, Lískovec, K Sedlištím 320.


Seznam uchazečů

Uchazeč
Výsledek řízení
001
přijat/a
002
přijat/a
003
přijat/a
004
přijat/a
005
přijat/a
006
přijat/a
007
přijat/a


Ve Frýdku-Místku 15. 05. 2019                                           Mgr. Libor Kvapil

sobota 4. května 2019

Den Země ve školce

Ve školce se taky děti věnují ekologii a to po celý školní rok. Takhle pracovaly ve skupinkách. Foto zde.

na zahradě nás to baví

Protože jsme celý týden hodně tvořili, bylo potřeba dobře si pohrát na naší zahradě. Písek, houpačky, skluzavka...paráda! To nás moc baví a ...