středa 12. května 2021

Zápisy do MŠ na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

i v tomto školním roce proběhnou zápisy k předškolnímu vzdělávání bez účasti dětí i zákonných zástupců.
Termín pro příjem žádostí je od 2. 5. 2021 -16. 5. 2021. Právo na přednostní přijetí mají děti, které spadají do školského obvodu MŠ Lískovec. 

Přihlášky je možné podat:

1. datovou schránkou
2. emailem ( s uznávaným elektronickým podpisem) na adresu - skola@liskovec.cz
3. poštou na adresu ZŠ Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
738 01 Frýdek-Místek
4. v krajním případě osobním podáním na  sekretariátu základní školy
Pokud by bylo podání uskutečněno emailem bez elektronického podpisu, či telefaxem, je nutné je do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte
Zákonný zástupce tuto povinnost podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklostí ordinace. Tato povinnost  se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.

Zimní spánek u zvířátek

Dnešní dopoledne děti prožily při plnění zábavných úkolů a hádanek v přírodě u krmelce. Díky paní Menzelové, která pro naše děti připravila ...