úterý 7. dubna 2020

Zápisy do MŠ 2020/2021

V tomto školním roce proběhnou zápisy k předškolnímu vzdělávání bez účasti dětí i zákonných zástupců.
Termín pro příjem žádostí je od 2.5.2020 -16.5.2020. Právo na přednostní přijetí mají děti, které spadají do školského obvodu MŠ. Děti, které z kapacitních důvodů nebudou moci být přijaty mají možnost zažádat o přijetí do MŠ Lískovecká, MŠ Beruška, MŠ K Hájku a MŠ Pohádka.

Přihlášky je možné podat:
1. datovou schránkou
2. emailem ( s uznávaným elektronickým podpisem)
3. poštou
4. v krajním případě osobním podáním ve škole
Pokud by bylo podání uskutečněno emailem bez elektronického podpisu, či telefaxem, je nutné je do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat!

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

V současné době nenavštěvujte osobně praktického lékaře pro potvrzení o očkování ( tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).
Zákonný zástupce pouze:
1. písemně prohlásí, že je dítě řádně očkované
2. doloží kopii očkovacího průkazu

vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že ( jméno a příjmení dítěte), narozen (XX.X.XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným, pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce
Žádost o přijetí zde.
Kritéria k přijímání dětí zde.

Úplata za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření MŠ od 16.3.2020 Vám bude ponížena poměrná část za úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2020.
V měsíci, kdy Vaše dítě opět nastoupí do MŠ, Vám o tuto částku bude úplata ponížena.

Vzhledem k situaci v měsíci dubnu bohužel nebude MŠ otevřena, proto nezasílejte platby až do odvolání.
                                                             
                                                                                         Libor Kvapil

Motýl

Děti víte, že motýl se vyvine z vajíčka, tak jako kuřátko a různí ptáčci? Ono je to s tím motýlem takto. Nejprve motýl naklade vajíčko, pak se z něj vyklube housenka, která je moc hladová a tak jen baští a baští. Po čase, když má už bříško plné, tak se zakuklí. A až nastane ten správný čas, z kukly vylétne krásný motýl.
Pojďte si na takového motýlka zahrát. Teď budete motýlí vajíčka. Lehněte si na zem a schoulete
se do klubíčka. Maminka se vás dotkne, pohladí vás a z vás se stanou housenky, které se plazí po zemi a hlavičku otáčejí na všechny strany, kde by mohly najít potravu. Když se vás maminka zase dotkne, stanou se z vás kukly a v tu chvíli se zase stočíte do klubíčka. Až vás maminka pohladí naposledy, z kukly se vyklube motýl, který se může proběhnout a mávat přitom  křídly. A tak se z vás mohou stát vajíčka, housenky, kukly a motýli opakovaně, dokud vás to bude bavit.
A pak si motýla můžete vyrobit z papíru a nazdobit si ho podle své fantazie. A až budete venku
na procházce, tak se rozhlédněte kolem sebe, jestli třeba motýlka neuvidíte sedět na květince. motýl zde.

Slepička s kuřátky

Zobou, zobou zrníčka,
kuřátka a slepička,
slunce začlo zapadat,
do kurníku už jdou spát.

Blíží se nám svátky mnoha tradic - Velikonoce. S Velikonocemi je spojeno plno radostné práce. Musíme připravit všelijaké zajíčky, kuřátka, beránky i ptáčky, zkusit uplést pomlázku, ozdobit vejce do barevných kraslic. Naučíme se velikonoční koledu, upečeme spoustu sladkých i slaných dobrot. A když vyjde chvilka, můžeme vyrobit slepičky a kuřátka podle těchto obrázků. obrázky zde.

Já jsem malý zajíček

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne!

Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

Vyrobte si děti zajíčky ze tří ruliček toaletního papíru :-). zajíček zde.

neděle 5. dubna 2020

Trénujeme postřeh


Milé maminky a tatínkové, pokud se chcete se svými dětmi zasmát a ještě si přitom prověřit, jaký postřeh mají nejen Vaše děti, ale třeba i další rodinní příslušníci, vyzkoušejte si tuto hru. Vypadá to hodně jednoduše, ale zdání klame :-). Je to vlastně jen o tom, že jeden něco předvede a druhý to má zopakovat. Tempo i náročnost si zvolte sami, pro malé děti stačí ukázat max. 3 barvičky a používat jednoduchý rytmus.
video a fotka zde.

Číslice

Děti, do kolika umíte napočítat? A uměli byste nakreslit nějaké číslice? Třeba prstem v mouce nebo krupičce to jde moc pěkně. A když doma najdete kuličky, knoflíčky nebo jen fazole, můžete si své číslice pěkně ozdobit a procvičit si tak prstíky. číslice zde.

Zápisy do MŠ 2020/2021

V tomto školním roce proběhnou zápisy k předškolnímu vzdělávání bez účasti dětí i zákonných zástupců. Termín pro příjem žádostí je od 2.5.2...