čtvrtek 17. října 2019

Ranní filtr

Základní škola a mateřská škola  Frýdek – Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 

PŘEDÁVEJTE SVÉ DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZDRAVÉ, CHRÁNÍTE TÍM DÍTĚ SVÉ I DĚTI OSTATNÍ
Na základě zákona č. 258/2000 Sb., § 7, odst. 3 v platném znění,  stanovuje ředitel Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, Lískovec pravidla pro

RANNÍ FILTR

Po příchodu do mateřské školy zákonný zástupce osobně předá dítě učitelce, která provede ranní filtr a zeptá se na zdravotní stav dítěte. Povinností rodiče je poskytnout pravdivé informace o zdravotním stavu dítěte. Pokud se budou u dítěte v době předávání učitelce zákonným zástupcem jevit příznaky akutního onemocnění (kašel, infekční rýma, zánět spojivek, bolesti břicha apod.), nebude dítě učitelkou do kolektivu dětí převzato.



Nemocné dítě bude rodičům vráceno. Onemocní-li dítě během pobytu v MŠ, učitelka oznámí vzniklou událost zákonným zástupcům a zákonný zástupce si dítě z MŠ vyzvedne a navštíví lékaře.

V Frýdku-Místku, Lískovci, dne  30. 8.  2019
                                                      Mgr. Libor Kvapil  ředitel  školy

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.

Zimní spánek u zvířátek

Dnešní dopoledne děti prožily při plnění zábavných úkolů a hádanek v přírodě u krmelce. Díky paní Menzelové, která pro naše děti připravila ...